System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


Umowy – instrukcje Certyfikaty Moduły systemu Expert Ważne informacje Rozliczenie SOD Komunikaty EXPERT Bliżej prawa Cennik - zamówienie Sprzedaż aplikacji Rekomendacje Bezpieczeństwo danych Najczęstsze pytania Literatura Kontakt Programy partnerskie O Nas
MODUŁ BAZA KOSZTÓW - moduł, dzięki któremu użytkownicy rozliczający się za pomocą kosztów rzeczywistych, w łatwy i szybki sposób będą mogli zdefiniować ponoszone koszty. Poszczególne koszty można definiować indywidualnie dla każdego pracownika, jak również zbiorowo dla grupy pracowników. Do definiowalnych kosztów należą: wydajność, utrata materiałów, asystentura, chorobowe oraz skrócony czas pracy.

designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone