System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


Umowy – instrukcje Certyfikaty Moduły systemu Expert Ważne informacje Rozliczenie SOD Komunikaty EXPERT Bliżej prawa Cennik - zamówienie Sprzedaż aplikacji Rekomendacje Bezpieczeństwo danych Najczęstsze pytania Literatura Kontakt Programy partnerskie O Nas
MODUŁ CHRONOMETRAŻ - moduł usprawniający prowadzenie w Firmie procedury pomiaru i badań wydajności pracy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Za pomocą specjalnie przygotowanych, czytelnych formularzy pomoże Państwu w skompletowaniu danych potrzebnych do określenia wydajności na poszczególnych wskazanych stanowiskach pracy. Efektem pracy w module Chronometrażu w Systemie Expert będzie kompletna, czytelna dokumentacja wydajności pracowników, która jest niezbędna w przypadku rozliczania metodą podwyższonych kosztów.designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone