System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Prasa w pigułce  »

ost.: 2020-04-02 10:38

W 2019 r. tylko trzech pracodawców dokonało wpłat z powodu naruszenia przepisów regulujących zasady przyznawania obniżeń w należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Sankcje finansowe grożące pracodawcom za nieprawidłowości związane z ulgami zostały wprowadzone w połowie 2016 r. Są one określone w art. 22b ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany do zapłacenia kary w czterech przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy nie wpisze udzielonej ulgi do ich ewidencji lub do miesięcznej informacji o ilości obniżeń przekazywanej do PFRON. Z kolei druga okoliczność, której wystąpienie skutkuje sankcją, odnosi się do nieterminowego wystawienia przez firmę dla nabywcy jej towarów lub usług druku zawierającego kwotę ulgi. Kara finansowa przewidziana jest też, jeśli okaże się, że pracodawca nie miał odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którego posiadanie uprawnia do udzielania ulg, oraz gdy wyliczona przez niego kwota obniżenia była zawyżona.

W każdym z tych przypadków sankcja stanowi określony procent kwoty ulgi, z którą związana była jedna z nieprawidłowości. Należy ją wpłacić do PFRON nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym naruszenie przepisów zostało ujawnione w wyniku przeprowadzonej kontroli lub wykonania czynności sprawdzającej.

Statystyki funduszu wskazują jednak, że takich wpłat z uwagi na uchybienia wymienione w art. 22b ust. 1 praktycznie nie ma. W 2017 r. i 2018 r. żaden pracodawca nie wpłacił należności z tytułu naruszenia wspomnianego przepisu, a w ubiegłym roku było ich trzech (na łączną kwotę 9,8 tys. zł). Tymczasem w 2019 r. liczba przedsiębiorstw, które udzielały obniżeń, sięgała w poszczególnych jego miesiącach od 534 do 556.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 lutego 2020 r. 


Autor: Michalina Topolewska, dodano: 2020-02-27 10:32
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.