System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2008-01-07 13:12

 

1) Rozliczenie roczne dotyczy wszystkich pracodawców, którzy uzyskali pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń lub sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne (zarówno przez PFRON jak i budżet państwa) za okres sprawozdawczy (okres od stycznia do grudnia 2004 r.).

2) Zapisy rozporządzenia pomocowego stosuje się do pracodawców, którzy uzyskali pomoc:
a. Wyłącznie na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy (sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne),
b. Wyłącznie na podstawie art.26 a ustawy (dofinansowania do wynagrodzeń),
c. Zarówno na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy (sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne), jak i art.26 a ustawy (dofinansowania do wynagrodzeń)

3) Okresem, do którego należy stosować przepisy rozporządzenia pomocowego jest okres, za który po raz pierwszy w 2004 r. wypłacono wynagrodzenie, do którego pracodawca uzyskał ww. pomoc. Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej przez dzień uzyskania pomocy należy rozumieć dzień, w którym pracodawca nabył prawo do otrzymania tej pomocy. W przypadku dofinansowań do wynagrodzeń lub finansowania składek na ubezpieczenia społeczne (zarówno przez PFRON jak i budżet państwa) dniem nabycia prawa do pomocy jest dzień złożenia informacji miesięcznej (INF-D) – dla dofinansowań, lub dzień złożenia deklaracji (DRA) – dla składek.

4) Rozliczenia pomocy dokonuje się według zasady memoriałowej, tj. za okres, którego pomoc dotyczy.

5) Ponieważ ww. pomoc posiada charakter ściśle zindywidualizowany pracodawca ustala za okres sprawozdawczy niezbędne dane w odniesieniu do poszczególnych pracowników, do wynagrodzenia których uzyskano pomoc poakcesyjną. Oznacza to, iż pracodawca rozlicza każdego pracownika niepełnosprawnego za okres sprawozdawczy oddzielnie, a następnie do formularzy dotyczących rozliczenia rocznego (INF-D-Kz oraz INF-D-R) wpisuje wartości stanowiące sumy poszczególnych rozliczeń.

Szczegółowe zasady dotyczące rozliczenia rocznego wskazane zostaną w objaśnieniach do formularzy INF-D-R oraz INF-D-Kz oraz w przykładach rozliczeń.


Autor: Info - Baza, dodano: 2007-06-14 13:09
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.